STOPKA REDAKCYJNA

 

 

redakcja:                       „www.radioswiatowid.pl”

redaktor naczelny:     Wojciech Kapuścik

z-ca redaktora:            Jarosław Sienkiewicz

adres redakcji:             51-638 Wrocław, ul. Kotsisa 2/3

telefon:                         880 644 744  do audycji 71 7072203

e-mail:                           kontakt@radioswiatowid.pl

adres strony:                www.radioswiatowid.pl

Radio Światowid nie jest instytucją komercyjną. Jeśli zechcą Państwo nas wspierać, zadbajcie o kondycję finansową Fundacji Przyjaciel Gminy. Radio Światowid nie gromadzi wrażliwych danych osobowych.

Treści prezentowane w Radio Światowid nie zawsze są prawdziwe, w związku z tym  jeżeli zechcecie Państwo wykorzystać zawarte w nich informacje – zweryfikujcie je. W związku z tym zastrzegamy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za skutki ich stosowania.