Program następnego tygodnia

 

Treść prezentowanych bloków programowych przekonać ma Państwa, iż już czas na wielkie zmiany. Te dotyczyć mają przede wszystkim sposobów zarządzania Polską i Polakami. Po co? By ochronić życie nasze, życie naszych dzieci i wnuków, zdrowie nas wszystkich, stworzyć warunki do rozwoju rodziny i do odtworzenia substancji biologicznej narodu polskiego, by zapewnić nam dostęp do dóbr cywilizacyjnych, co w rezultacie poprawi byt nas wszystkich, i dlatego wołamy:

                        Rycerzu Wielkiej Wyspy – obudź się!

Treści prezentowane w Radio Światowid nie zawsze są prawdziwe, w związku z tym  jeżeli zechcecie Państwo wykorzystać zawarte w nich informacje – zweryfikujcie je. W związku z tym zastrzegamy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za skutki ich stosowania.