Samoobrona Terytorialna

RYCERZE WIELKIEJ WYSPY BUDZĄ SIĘ !

 Aby uruchomić radio naciśnij czarny trójkąt znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

Program Radia Światowid ułożony jest tak by wspierać inicjatywy działania na rzecz ochrony życia, zdrowia, zdolności do odtworzenia substancji biologicznej narodu oraz dostępu do dóbr cywilizacyjnych mieszkańców Wielkiej Wyspy.

To zaproszenie do współpracy przy wdrażaniu zmian politycznych, stwarzających realne szanse na stworzenie systemu obrony totalnej kraju, którego jednym z elementów będzie samoobrona terytorialna. Kształt propozycji zmian politycznych oscyluje wokół pojęcia WIR. To również zaproszenie do współtworzenia Akademii Samoobrony Terytorialnej, która to instytucja obsługiwać ma ma działanie Jednostek Samoobrony Terytorialnej.

Z audycji Radia Światowid dowiesz się o wartościach, których ochrona powinna łączyć nas w trosce o życie, zdrowie, zdolność do odtworzenia substancji biologicznej narodu, w trosce na rzecz ochrony dostępu do dóbr cywilizacyjnych,  bez względu na to czy zamach na te wartości ma charakter naturalny czy cywilizacyjny.

Dowiesz się również jakie zmiany polityczne niezbędne są by wdrożyć ideę obrony totalnej, czym jest Akademia Samoobrony Terytorialnej, czym są i jaką formę przyjąć powinny Jednostki Samoobrony Terytorialnej.

Jest to jedno wielkie wołanie o podjęcie współpracy dla ratowania życia, zdrowia, zdolności do odtworzenia substancji biologicznej narodu oraz posiadania dostępu do dóbr cywilizacyjnych.

Poruszane kluczowe zagadnienia związane są z funkcjonowaniem Akademii Samoobrony Terytorialnej oraz Jednostek Samoobrony Terytorialnej.

A teraz przejdźmy do konkretów. Radio Światowid reaktywowano po to by tworzyć Jednostki Samoobrony Terytorialnej. Te chronić mają życie, zdrowie, zdolność do odtworzenia substancji biologicznej narodu. Jednostki Samoobrony Terytorialnej chronić mają również nasz dostęp do dóbr cywilizacyjnych. Aby doskonalić ich kształt, edukować kadry Jednostek Samoobrony Terytorialnej powołano do życia Akademię Samoobrony Terytorialnej. Zapraszamy do współpracy.

O tym co sprawia, że zaistniała taka konieczność, dowiecie się słuchając Radia Światowid. Nie zauważamy tego, ale wokół nas toczy się wojna. Nie jest to wojna z jaką do tej pory mieliśmy do czynienia. Jej podstawowym orężem nie są już kinetyczne środki napadu. Inne współcześnie używane są bardziej skuteczne, ponieważ nie zauważa się ich działania. A używa się owych środków napadu po to, by pozbawić nas życia, zdrowia, zdolności do odtworzenia biologicznej substancji narodu oraz dostępu do dóbr cywilizacyjnych.

Jeśli chcecie wiedzieć jaki może być los Polaków za jakieś 3 do 5 lat, zorientujcie się jak współcześnie żyją Palestyńczycy. Oczywiście nigdy do tego nie dojdzie, bowiem wokół nas budzą się Rycerze Wielkiej Wyspy. Dołączamy do nich!

Jak odróżnić wroga od przyjaciela? Po prostu zorientować się, czy ten chce pozbawić nas życia, czy też dąży do tego by życie nasze wydłużyć? Czy niszczy nasze zdrowie, czy też dba o to by było jak najlepsze? Czy wykazuje troskę o rodzinę, o naszą zdolność do zwiększenia potencjału biologicznego narodu? A może chce, by naród ten wyginął ze względu choćby na zbyt niski przyrost naturalny. Czy stwarza nam nieograniczony dostęp do dóbr cywilizacyjnych? A może ogranicza nam dostęp do wiedzy, wykształcenia, technologii, do współczesnych osiągnięć nauki i techniki?

Nie dajmy się zwieść chwilowym zachętom, dezinformacjom medialnym. Nie bądźmy jak ta żaba, która wrzucona do naczynia z wrzącą wodą natychmiast wyskakuje, ratując swoje życie, a systematycznie podgrzewana nie zauważa niebezpieczeństwa, wzrostu temperatur i ginie w męczarniach.

Nadszedł czas wielkich zmian … Dołącz do nas!