Jednostka Samoobrony Terytorialnej – KOMUNIKATY

RYCERZE WIELKIEJ WYSPY BUDZĄ SIĘ !

Radio Światowid reaktywowano po to by tworzyć Jednostki Samoobrony Terytorialnej. Te chronić mają życie, zdrowie, zdolność do odtworzenia substancji biologicznej narodu. Jednostki Samoobrony Terytorialnej chronić mają również nasz dostęp do dóbr cywilizacyjnych.

O tym co sprawia, że zaistniała taka konieczność, dowiecie się słuchając Radia Światowid. Nie zauważamy tego ale wokół nas toczy się wojna. Nie jest to wojna z jaką do tej pory mieliśmy do czynienia. Jej podstawowym orężem nie są już kinetyczne środki napadu. Inne współcześnie używane są bardziej skuteczne, ponieważ nie zauważa się ich działania. A używa się owych środków napadu po to, by pozbawić nas życia, zdrowia, zdolności do odtworzenia biologicznej substancji narodu oraz dostępu do dóbr cywilizacyjnych. Jeśli chcecie wiedzieć jaki może być los Polaków za jakieś 3 do 5 lat, zorientujcie się jak współcześnie żyją Palestyńczycy. Oczywiście nigdy do tego nie dojdzie, bowiem wokół nas budzą się Rycerze Wielkiej Wyspy. Dołączamy do nich!

Jak odróżnić wroga od przyjaciela? Po prostu zorientować się, czy ten chce pozbawić nas życia, czy też dąży do tego by życie nasze wydłużyć? Czy niszczy nasze zdrowie, czy też dba o to by było jak najlepsze? Czy wykazuje troskę o rodzinę, o naszą zdolność do zwiększenia potencjału biologicznego narodu? A może chce, by naród ten wyginął ze względu choćby na zbyt niski przyrost naturalny. Czy stwarza nam nieograniczony dostęp do dóbr cywilizacyjnych? A może ogranicza nam dostęp do wiedzy, wykształcenia, technologii, do współczesnych osiągnięć nauki i techniki?

Nie dajmy się zwieść chwilowym zachętom, dezinformacjom medialnym. Nie bądźmy jak ta żaba, która wrzucona do naczynia z wrzącą wodą natychmiast wyskakuje, ratując swoje życie, a systematycznie podgrzewana nie zauważa niebezpieczeństwa, wzrostu temperatury i ginie w męczarniach.

Nadszedł czas wielkich zmian … Dołącz do nas!